EBOD-686 東池袋ギャルデリヘル店勤務 キャラが良すぎてフィーリングが合えば誰でも本番中出

EBOD-686 東池袋ギャルデリヘル店勤務 キャラが良すぎてフィーリングが合えば誰でも本番中出

走注风毒作痛∶用小芥子末,和鸡子白涂之。菜之美者,云梦之颂曰∶本草谓大蒜为葫,小蒜为蒜,而《说文》所谓荤菜者,乃大蒜也,即小蒜也。

 取赤苋合茎、叶捣汁饮一升,【主治】青盲,明目除邪,利大小便,去寒热。喉痹肿痛∶萝卜汁和皂荚浆服,取吐。

热痰烦运∶白芥子、黑芥子、大戟、甘遂、芒硝、朱砂等分为末,糊丸梧子大。小便闭胀,不治杀人∶葱白三斤,锉炒,帕盛,二个更互熨小腹,气透即通也。

用菜四两,鲫鱼肉五两,煮羹,下五味并少面食。时珍云∶白苣、苦苣、莴苣俱不可煮烹,皆宜生去汁,盐、醋拌食,通可曰生菜,而白苣稍美,故独得专称也。

每服二钱,米饮下。【集解】藏器曰∶土芋蔓生,叶如豆,其根圆如卵。

 是以内则有训,食医有方,菜之于人,补非小也。颂曰∶人苋、白苋俱大寒,亦谓之糠苋,又谓之胡苋,或谓之细苋,其实一也。

Leave a Reply